Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej
Politechnika Wrocawska

chemia analityczna

UWAGA: PT Studenci spoza Politechniki Wrocawskiej, przyjmujcy si na studia II stopnia na Wydziale Chemicznym! Wybierajc kierunek ksztacenia "Technologia chemiczna", nie zamykacie sobie drogi do specjalnoci "Analityka rodowiska i ywnoci". Po pierwszym semestrze wyrwnujcym, moecie przenie si na kierunek ksztacenia "Chemia". Wszelkich informacji udzielaj dr hab. in. J. Borkowska-Burnecka, dr in. B. Kuakowska-Pawlak i dr. in. A. Lesniewicz Zobacz teKierownik Zakadu: dr hab. in. Pawe Pohl, Prof. PWr

Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej (Z-16)
Wydzia Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocawska
Wyb. Stanisawa Wyspiaskiego 27
53-370 Wrocaw
tel. 071 320 24 94
fax 071 320 24 94


Lokalizacja: Budynek A-3 i A-2
ul. Smoluchowskiego 23
50-372 WrocawZakad Chemii Analitycznej


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija